[Natural Zeolites][Italian Natural Zeolite Quarries (Bolsena)]

 

 

Natural Zeolites
(Click for a more large picture!)

 

 

Chabazite
 
 
Clinoptilolite
 
 
Heulandite
   
 
Laumontite-India
       
 
Analcime
 
 
Barrerite
     
 
Bikitaite
       
 
Mesolite
   
 
Mordenite
     
 
Natrolite
     
 
Scolecite
       
 
Sodalite-Afganistan
       
 
Sodalite-Canada
       
 
Stilbite
Yugawaralite